۲۰
مرداد

انواع تابلو فشار ضعیف

انواع تابلو فشار ضعیف تابلوهای فشار ضعیف در سطح ولتاژ کمتر از ۱۰۰۰ ولت قرار دارند. ولتاژ نامی تابلوهای فشار ضعیف اغلب تا ۶۹۰ ولت و ولتاژ سرویس تا...

ادامه مطلب