تابلو برق روشنایی
طراحی و مونتاژ انواع تابلو برق روشنایی با بهترین قیمت

 

تابلو برق روشنایی یا همان LDP مانند تابلو توزیع می باشد با این تفاوت که جریان آن کمتر از تابلو توزیع می باشد که از کلید اتوماتیک، فیوز مینیاتوری، کلید ضربه ای و… تشکیل شده است.